انجمن گفتگوی  روستای روچی
نثرهای غمگین... - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: سخنان زیبا (/forumdisplay.php?fid=99)
+---- موضوع: نثرهای غمگین... (/showthread.php?tid=1884)نثرهای غمگین... - محمدابراهیمی - 10-13-2013 05:43 AM

نمیدانم فرهاد از چه مینالید .اوکه تمام زندگیش شیرین بود
///////////////////////////////////////
گفت ما به درد هم نمیخوریم.ام ای کاش میدانست اورا برای درد دهایم نمیخواهم
//////////////////////////
هیچوقت به کوچه بن بست ناسزا نگو/برایش درد بن بست بودن کافی است
////////////////
بعدازمدتی برگشت وگفت دلم برایت تنگ شده است.گفتم دلتنگیت ارزانی خودت باشد.من دلم را به خدا سپرده ام...
///////////
به سلامتی کسی که رفت خدمت تامرد بشه.اما وقتی برگشت دید عشقش زن شده...به سلامتی کسی که برایش گریه کردم.رفت برای دودستاش تعریف کرد وخندید...به سلامتی کسی که تموم حقوق سربازیشو جمع کرد تا برای عشقش حلقه بخره .اما وقتی برگشت دید عشقش حلقه کسی دیگه ای تو دستشه....
///////////