گالری عکس روستا پایگاه ازلاع رسانی روستا اپلود سنتر روستا شارژ روستا شبکه اجتماعی روستا
نشان حضور در صندلی داغ -
نام کاربری دلیل اهدا شده به
جواد قاسمی بخاطر حضور در صندلی داغ انجمن 02-02-2013
بخاطر حضور در صندلی داغ انجمن 02-02-2013
هادی حضور در صندلی داغ انجمن 02-02-2013
رضامحمدپور حضور در صندلی داغ انجمن 02-02-2013
حسن رجبی حضور در صندلی داغ انجمن 02-03-2013
احسان حظور در صندلي داغ 02-10-2013
حامد رعنایی حضور در صندلی داغ 02-12-2013
حمید محمدپور 03-26-2013
داوودقنبری حضور در صندلی داغ انجمن 04-30-2013
حسین یوسفیان حضور در صندلی داغ انجمن 08-12-2013
تماس با ماپایگاه اطلاع رسانی روستای روچیبازگشت به بالاحالت آرشیوپیوند سایتی آر اس اس