انجمن گفتگوی  روستای روچی
مشاعره واژه ای (همه بیان) - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=58)
+--- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=59)
+---- انجمن: بخش مسابقه (/forumdisplay.php?fid=61)
+---- موضوع: مشاعره واژه ای (همه بیان) (/showthread.php?tid=830)مشاعره واژه ای (همه بیان) - احسان - 08-29-2012 03:45 PM

این نوع مشاعره خیلی جالبه

یک کلمه از بیت نفر قبل رو انتخاب میکنید و در بیت خودتون قرار میدید
اون کلمه میتونه دو حرفیم باشه

فقط رنگ کلمه منتخبتونو عوض کنید تا مشخص بشه


هان ای دل عبرت بین
از دیده نظر کن هان
ایوان مدائن را آینه عبرت دان


Big Grin


RE: مشاعره واژه ای (همه بیان) - ایمان - 09-01-2012 02:39 PM

روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟RE: مشاعره واژه ای (همه بیان) - حمید محمدپور - 09-08-2012 12:31 PM

در این درگه کِه گَه گَه کَه کُهو کُه کَه شَود ناگَه ***مَشُو َغّره به امروزت که اَز فردا نئی آگه


RE: مشاعره واژه ای (همه بیان) - جواد قاسمی - 09-08-2012 05:13 PM

یاد من باشد فردا حتما ،
صبح بر نور سلامی بکنم
سیصد و شصت و چهار غفلت را ، من فراموش کنم


RE: مشاعره واژه ای (همه بیان) - احسان - 09-22-2012 06:39 PM

دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم


نقشی بیاد خط تو بر آب میزدم


ابروی یار درنظر و خرقه سوخته


جامی به یاد گوشه محراب میزدمRE: مشاعره واژه ای (همه بیان) - حسین محمدپور - 10-21-2012 11:16 PM

............قربان محبت و صفای خودمان
...................ماییم و دل پاک و خدای خودمان
..........................در شهر شما نمی توان عاشق شد
.........................................بایـد بروم به روستـای خودمان