انجمن گفتگوی  روستای روچی
مسابقه بازی با کلمات روستا - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=58)
+--- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=59)
+---- انجمن: بخش مسابقه (/forumdisplay.php?fid=61)
+---- موضوع: مسابقه بازی با کلمات روستا (/showthread.php?tid=42)

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


مسابقه بازی با کلمات روستا - مهدی قاسمی - 02-21-2012 10:11 PM

میخواهیم مسابقه ای برگزار کنیم با عنوان بازی با کلمات و لغات محلی روستا به اینصورت که یک کلمه طرح میشه بقیه باید با توجه به حرف آخر آن کلمه یک کلمه دیگه با معنی آن ذکر کنن به کسی که بتونه بهترین کلمات با معنی رو بگه طبق نظر سنجی که در سایت برگزار خواهد شد یک هدیه ناقابل اهدا خواهد شد.
برای شروع :
کلمه
بیموچ =ساکت
نفر بعد با حرف چ


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حسین محمدپور - 02-21-2012 10:13 PM

چوينيك = كتري
نفر بعد با (ك)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حمید محمدپور - 02-22-2012 10:29 AM

کسه=کاسه. ظرفی برای غذا
نفر بعد با ه


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - عباس محمدپور - 02-23-2012 12:39 PM

هَوو=هاون (مثل هاون دستی، که در آن چیزی می کوبند)

دوستان برای بهتر شدن تلفظ حتما علامت ها رو هم بزارید.

برای --ِ از Shift+D استفاده کنید

برای --ُ از Shift+S استفاده کنید

برای --َ از Shift+A استفاده کنید


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حسین محمدپور - 02-23-2012 01:03 PM

وَخي = برخيز ، بلند شو (دوم شخص مفرد از فعل برخواستن)

نفر بعد با (ي)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - مهدی قاسمی - 02-23-2012 01:37 PM

یَکِنَم=احتمال دارد،شاید

نفر بعدی با (م)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - عباس محمدپور - 02-23-2012 01:58 PM

مُنج=زنبور

در صفحه كليد هايي كه كد پيج آنها پارسي(=فارسي) است از كليد هاي زير براي علامت گذاري استفاده كنيد.

برای --ِ از Shift+A استفاده کنید

برای --ُ از Shift+E استفاده کنید

برای --َ از Shift+Q استفاده کنید

(ج) بده


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - رضامحمدپور - 02-23-2012 10:31 PM

جِقنهِ=شاهين،باز


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - مهدی قاسمی - 02-24-2012 01:11 PM

هُولِکی =عجول

نفر بعد با (ی)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حمید - 02-24-2012 01:18 PM

یاواش=آهسته

نفر بعد با (ش)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حسین محمدپور - 02-24-2012 03:17 PM

شِفتَلو = هلو

نفر بعد با (و)


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - رضامحمدپور - 02-24-2012 05:09 PM

ولّك=ايستاده
نفر بعد با (ك)

--------------------------------------------------------------------------------


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حمید - 02-24-2012 07:36 PM

کُنجَل =تکّه های نازک چوب
حرف بعد «ل »


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - حمید محمدپور - 02-25-2012 10:18 AM

لته=پارچه ی کهنه


RE: مسایقه بازی با کلمات روستا - مهدی قاسمی - 02-25-2012 12:28 PM

هُم= یعنی جواب دادن =بله

نفر بعد با (م)