انجمن گفتگوی  روستای روچی
مراسم اولین سالگرد معلم دلسوز مرحوم محمد رضائی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن های مربوط به مسائل روستا (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: مطالب مربوط به روستا (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- انجمن: خبرهای روستا (/forumdisplay.php?fid=62)
+---- موضوع: مراسم اولین سالگرد معلم دلسوز مرحوم محمد رضائی (/showthread.php?tid=2329)مراسم اولین سالگرد معلم دلسوز مرحوم محمد رضائی - علی رضایی - 03-10-2016 11:27 AM

"به نام اوکه ماندگاری شایسته اوست"
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت معلمی دلسوزو مهربان ،مرحوم مغفورشادروان محمدرضائی مراسم بزرگداشتی روزجمعه مورخ1394/12/21 ازساعت 2 الی 4عصر درمحل مسجدجامع روچی برگزارخواهدشد،حضورشماسروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم وتسلی خاطربازماندگان خواهدبود.