انجمن گفتگوی  روستای روچی
نتیجه نظرسنجی - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=58)
+--- انجمن: بخش داخلی انجمن (/forumdisplay.php?fid=59)
+---- انجمن: اطلاعیه ها (/forumdisplay.php?fid=95)
+---- موضوع: نتیجه نظرسنجی (/showthread.php?tid=2314)نتیجه نظرسنجی - مهدی قاسمی - 04-18-2015 12:22 PM

طی نظرسنجی که شب گذشته انجام شد نتیجه زیر حاصل گردید و من هم به نظر اعضا احترام گذاشتم و شبکه اجتماعی چنار دوباره فعال شد
[تصویر: 82392215691386563064.jpg]

اما اینبار کاربران به چهار گروه تقسیم بندی و هرکدام دارای محدویت های خاصی خواهند بود