انجمن گفتگوی  روستای روچی
استخدامي بانك رفاه - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: آگهی استخدامی (/forumdisplay.php?fid=96)
+---- موضوع: استخدامي بانك رفاه (/showthread.php?tid=2296)استخدامي بانك رفاه - حمید محمدپور - 10-08-2014 12:42 PM

آگهی دعوت به همکاری بانک رفاه کارگران
(مخصوص متقاضیان استان های اصفهان، خراسان رضوی، یزد)


بانک رفاه با استعانت از خداوند متعال در نظر دارد در چارچوب قوانین و مقررات جاری بانک و به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی (تحویلدار) مورد نیاز خود در استان های اصفهان ، خراسان رضوی و یزد از بین برادران واجد شرایط با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته‌های مندرج در جدول شماره 1 و از طریق برگزاری آزمون کتبی، ارزیابی های رفتاری، روانشناختی و تخصصی تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانائی ها و سلامت کامل جسمی و روحی، به صورت «قراردادی» دعوت به همکاری نماید.

تاریخ ثبت : 16 مهر 1393
تاریخ انقضا : 22 مهر 1393