انجمن گفتگوی  روستای روچی
کمبود آب جدی است - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن های مربوط به مسائل روستا (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: مطالب مربوط به روستا (/forumdisplay.php?fid=4)
+---- انجمن: خبرهای روستا (/forumdisplay.php?fid=62)
+---- موضوع: کمبود آب جدی است (/showthread.php?tid=2271)کمبود آب جدی است - مهدی قاسمی - 07-28-2014 11:04 PM

متاسفانه خشکسالی های پی در پی چند سال اخیر و مخصوصا امسال که بارنگی قابل توجهی در روستا نداشتیم با عث شده که ساکنین در نقاط مرتفع روستا با مشکل کمبود آب مواجه باشند از طرفی کمبود آب کشاورزی باعث شده تا بسیاری از اهالی به کاشتن نهال و سبزیجات در منازل خود روی بیاورند که آبیاری این محصولات نیز اکثرا با آب آشامیدنی صورت میگرید .باخبر شدیم چند روز گرشته شرکت آب وفاضلاب اقدام به قطع آب مشترکین پرمصرف نموده که براساس همین گذارشات آب آشامیدنی بیش از 30 نفر از اهالی قطع گردیده است اما جالب اینجاست که این قطعی زیاد طول نکشیده وباپرادخت جریمه هایی بین 30 تا 80 هزارتومانی مجدد وصل گردیده است اما آیا این اقدام موجب صرفه جویی در مصرف آب خواهد گردید یا اینکه مسئولین باید اقدام جدی تری در این زمینه انجام دهند.


RE: کمبود آب جدی است - محمدفيضي - 08-02-2014 05:49 PM

با سلام

كم ابي روستا مشكل بزرگي است وخواهد بود وكاش به جاي اين كه وقت صرف جريمه كردن
هموطنانشان ميكردند از ابي كه از سمت زيبد در حركت است براي روستا كاري ميكردند ومشكل
كم ابي را از اين طريق جبران مي نمودند درختاني كه در منازل كاشته شده در روستاي ما تنها
نيست در خيلي از شهرها نيز مردم در منازل اقدام به كاشت درخت ،سبزيجات وحتي كاشت گل
براي زيبا سازي ميكنند اب وفاضلاب مگر چقدر براي اب رساني هزينه كرده كه از اب خود مردم بواسطه
لوله گذاري بايد سالها از مردم مطالبه كند وحالاهم جريمه مردم را به نفع خود از مردم بگيرد وبراي روستا
ثمري نداشته باشد.
از انها يي كه از دستشان كاري بر مي ايد خواهشمند است براي لحظه اي هم به روستا قدم ميگذارند
دست به قلم شده وبا مسئولين مربوط هما هنگي لازم را در جهت مشكل اب اشاميدني با توكل بخدا
پايان دهند .