انجمن گفتگوی  روستای روچی
صحنه ای که تماشایش دل سنگ را آب می کند - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: متفرقه (/forumdisplay.php?fid=89)
+---- موضوع: صحنه ای که تماشایش دل سنگ را آب می کند (/showthread.php?tid=2267)صحنه ای که تماشایش دل سنگ را آب می کند - حسین یوسفیان - 07-23-2014 04:52 PM

صحنه ای که تماشایش دل سنگ را آب می کند [تصویر: %d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%20%d9%88%20%d9%...%d8%af.jpg]