انجمن گفتگوی  روستای روچی
گریه های برزیلی ها بعد از شکست - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: ورزشی (/forumdisplay.php?fid=87)
+---- موضوع: گریه های برزیلی ها بعد از شکست (/showthread.php?tid=2255)گریه های برزیلی ها بعد از شکست - مهدی قاسمی - 07-09-2014 06:44 PM

[تصویر: 2414764_334.jpg]

[تصویر: 2414756_500.jpg]
[تصویر: 2414734_446.jpg]

[تصویر: 2414735_847.jpg]

[تصویر: 2414736_259.jpg]