انجمن گفتگوی  روستای روچی
بشقاب هایی با قابلیت اندازه گیری کالری در غذا - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: مطالب علمی (/forumdisplay.php?fid=91)
+---- موضوع: بشقاب هایی با قابلیت اندازه گیری کالری در غذا (/showthread.php?tid=2251)



بشقاب هایی با قابلیت اندازه گیری کالری در غذا - حمید محمدپور - 07-09-2014 11:00 AM

به تازگی بشقاب هایی تهیه شدند که با استفاده از ریز موج های الکترومغناطیسی میتوانند میزان کالری در غذا را اندازه گیری کنند. این بشقابها میتوانند میزان انرژی را که در غذاها وجود دارد را تخمین بزنند.


محققان تیم جهانی GE در نیویورک با استفاده از انرژی میکروموج ها توانستند میزان کالری غذا و نوشیدنی ها را اندازه گیری کنند. محققان در این زمینه آزمایشات زیادی را انجام دادند تا میزان دقت این بشقاب ها را در اندازه گیری کالری در غذا محاسبه کنند.


[تصویر: uibhjuu.jpg]

همچنین این بشقاب ها میتوانند حجم غذا، میزان آب موجود در غذا و چربی موجود در غذا را هم اندازه کنند. در حقیقت با فشار دادن فقط یک دکمه میتوان میزان چربی و کالری که در غذاها وجود دارد را اندازه گیری نمود.


محققان قصد دارند که در آینده انواع جدیدتری از این بشقابها را تولید کنند تا بتوانند قابلیتهای جدید دیگری به این بشقابها اضافه کنند و به صورت جزئی تری هم از میزان چربی و عناصری که در غذاها وجود دارد اطلاعات کسب کنند.