انجمن گفتگوی  روستای روچی
فواید گریه کردن کودکان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: مطالب خواندنی (/forumdisplay.php?fid=39)
+---- موضوع: فواید گریه کردن کودکان (/showthread.php?tid=2202)فواید گریه کردن کودکان - وروجک - 03-06-2014 12:02 PM

ای مفضّل! از فایده ای که گریه کودکان دارد هم آگاه باش و خوب بفهم که در مغز کودکان رطوبتی وجود دارد که اگر بخواهد در آنجا ماندگار شود هر نوع بیماری ونارسائی مثل نابینایی و غیر آن به او میرسد. اما گریۀ کودک باعث میشود رطوبت از سر کودک خارج شده ودر نتیجه هم بدن او سالم و هم چشم او سال بماند ( البته باید گفت: )پدر و مادرازچنین رازی آگاهی ندارند وهمین باعث میشود کودکان از گریه خود نفعی نبرند ( زیرا ) آنها به سختی تلاش میکنند تا با انجام دادن خواسته های کودک او را ساکت کنند در حالی که نمیدانند گریه کردن به نفع او بوده و نتیجۀ خوبی برای او به دنبال دارد. (این مطالب را به آن دلیل گفتیم که ) در چیزهای متعددی سودهایی وجود دارد که انسانهای بی اعتقاد به تدبیر جهان هستی نسبت به آنها غافل هستند و اگر از جایگاه آنها اطلاع داشتند نمیگفتند که فلان چیز فایده ای ندارد (و این اعتقاد آنها به بی فایده بودن به بعضی چیزها نشان میدهد که ) آنها از سببشان آگاهی ندارند. حقیقتا آنچه را که چنین انسان هایی نمیدانند آگاهان و معتقدان به تدبیر جهان هستی میبینند. ( نباید از این نکته غافل بود که ) چیزهای زیادی وجود دارند که مخلوقات نسبت به آنها آگاهی کمی داشتند در حالی که خداوندی که دارای علمی بی پایان است نسبت به آنها آگاه است و در واقع او است که جایگاهش بزرگ و ذاتش برتر میباشد. اما نسبت به آبی که از دهان کودک خارج میشود (باید گفت که ) آن رطوبتی است که اگر بخواهد در بدن کودک بماند آثار بدی خواهد داشت همان طوری که گاهی رطوبت غلبه کننده بر بدن انسان باعث خواهد شد که او دچار عقب افتادگی ذهنی ، دیوانگی ، کم عقلی ، فلج ، لقوه یا دیگر بیماری ها شود. اما خداوند خواسته است که این رطوبت در دوران کودکی از دهان انسان خارج شود تا در نتیجه وقتی بزرگ شد ، سالم بماند و در واقع خداوند به خاطر نادانی مخلوقات بر آنها منت نهاد و عنایت کرد و چنان که انسان ها از نعمت های فراوان الهی آگاهی داشتند ، اصلا گناه نمیکردند و پاک است آن خدایی که نعمت هایش بر مخلوقاتش فراوان است و از گمان اهل باطل بالاتر میباشد.