انجمن گفتگوی  روستای روچی
آن لحظه كه از نياز انسان... - نسخه قابل چاپ

+- انجمن گفتگوی روستای روچی (http://anjoman.roochi.ir)
+-- انجمن: انجمن مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=21)
+--- انجمن: مطالب عمومی (/forumdisplay.php?fid=22)
+---- انجمن: شعر (/forumdisplay.php?fid=36)
+---- موضوع: آن لحظه كه از نياز انسان... (/showthread.php?tid=1266)آن لحظه كه از نياز انسان... - حسین محمدپور - 02-15-2013 09:43 PM

آن لحظه كه از نياز انسان
دارد نه كم از هواي حيوان
يك دانه گندم طلايي
از تشت طلا گرانبها تر
در حادثه هاي ناگهاني
سالم ز مريض مبتلاتر
آسوده مباش كه بي نيازي
يك آن دگر از پر نيازي
آنجا كه تو فرعون زماني
در تير رس باد خزاني...