گالری عکس روستا پایگاه ازلاع رسانی روستا اپلود سنتر روستا شارژ روستا شبکه اجتماعی روستا
نشان تعصب به روستا -
نام کاربری دلیل اهدا شده به
نیوتون تعصب نسبت به روستا 01-27-2013
مهدی قاسمی 01-27-2013
حسین محمدپور تعصب نسبت به روستا 01-27-2013
حسن رجبی تعصب نسبت به روستا 01-27-2013
جواد قاسمی تعصب نسبت به روستا 01-27-2013
رضا تعصب نسبت به روستا 01-27-2013
yousofrafati بدلیل تعصب به روچی و روچینیها 03-11-2013
علی رضایی بدلیل فعالیت مستمر در انجمن گفتگوی روستا 07-21-2013
تماس با ماپایگاه اطلاع رسانی روستای روچیبازگشت به بالاحالت آرشیوپیوند سایتی آر اس اس