انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: اجر روزه در هواي داغ تابستان
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
حضرت امام صادق(ع) مي فرمايند: کسي که در هواي گرم تابستان روزه باشد و دچار تشنگي شود، خداوند هزار ملک را ماموريت مي دهد که او را مورد نوازش قرار دهند و تا هنگام افطار او را به رحمت خدا و بهشت بشارت دهند. در اين هنگام خداوند به او مي فرمايد: چه معطر و زيباست بوي خوش تو و روح پاک تو! اي ملائکه من شاهد باشيد که من او را آمرزيده ام و او را مشمول رحمتم قرار داده ام. فرد روزه دار اگر براي رضاي خدا روزه بگيرد -که حتما براي رضاي خداست چون اگر به غير از اين باشد شخص به هر نحو اگر شده مخفيانه روزه اش را مي خورد - مورد عنايت خاصه پروردگار عالم قرار مي گيرد و پروردگار فرشتگان را براي نوازش و محبت به او ماموريت مي دهد و آنان را شاهد مي گيرد که از تقصير روزه داران گذشته و آنان را مورد عفو و آمرزش خود قرار داده است. حضرت امام صادق(ع)روزه گرفتن در هواي گرم تابستان را در حکم جهاد بيان فرموده اند: «افضل الجهاد الصوم في الحر» بهترين و عالي ترين جهاد (در راه خدا) روزه گرفتن در هواي گرم تابستان است. (سفينة البحار، کلمه صوم)
لینک مرجع