انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: دوستی
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
وقتی دو مومن با همدیگر دست دادند ، صد رحمت بین ایشان تقسیم می شود .99 رحمت سهم کسی است که بیشتر از دیگری او را دوست داشته باشد.
امام صادق (ع)

یوسفیان

شعر در مورد دوست

دوست همان است به انجام دوست شود
ور نه كه هر كس به نام دوست شود.
لینک مرجع