انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: مار کبری با سه سر!
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
در هندوستان مارهای زیادی وجود دارد که گاها مارهایی عجیب هستند و با چند سر به زندگی ادامه می دهند.
[تصویر: 1661105_595.jpg]
لینک مرجع