انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: نقاشی های شگفت انگیز روی بدن
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
کریگ ترسی، که زاده و بزرگ شده ی نیو اورلئان است و در آنجا هم زندگی میکند، از مؤسسه هنری فرت لدردیل فلوریدا فارغ التحصیل شد و هم اکنون مالک گالری نقاشی روی بدن کریگ ترسی است.

این نقاشی ها، که مجموعه ای بینظیر هستند، بخشی از نخستین سری نقاشی های روی بدن او، یعنی سری طبیعت، هستند. برخی از کارهای مجموعه طبیعت او شکل خاصی به خود گرفته اند چرا که از لحاظ دیداری، احساسی و خلاقیتی مرتبط هستند. این اعتقاد هنرمندان به این مفهوم که همه ی کارها را انجام نداده ایم و ما زندگان برای رشد و کاوش بیشتر هنوز جا داریم، اصول اولیه ای هستند که در این مجموعه ی نخستین پیدا میشوند.

[تصویر: 1.jpeg]

[تصویر: 8.jpeg]

[تصویر: 11.jpeg]

[تصویر: 2.jpeg]
لینک مرجع