انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: سخن ازشاه مردان
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
حضرت علی (ع) میفرمایند:(لذتی که درگذشت کردن هست در هیچ چیز دیگر نیست)
لینک مرجع