انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: بعداز درختان بادام و گیلاس این بار نوبت از بین بردن درختان گردو شده
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
همانطور که میدانید در خشکسالی های اخیر در روستای ما و همچنین در پی آن تشریف فرمایی کرم های سرشاخه خوار میتوان گفت درختان بادام تا 90 درصد از بین رفتند حال بعد از یکی دوسال که تا حدودی آب روستا بیشتر شده و مردم به آب و هوا و کشاورزی امیدوار شده اند ورود کرمهای جدید به روستا و حمله به درختان گردو امید مردم را نا امید کرد و بعد از بین بردن درختان بادام این بار نوبت درختان گردو رسیده .امیدواریم که مسئولین زودتری فکری به حال این مشکل بردارند.
به گفته کشاورزان این کرمها به داخل گردو ها هم حتی رسیدن
[تصویر: 1376323737341.jpg]
لینک مرجع