انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: تست هوش!!!!
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
آیا تعداد این ها (۱۳) یا ( ۱۲ ) است !!!؟

[تصویر: 46628c5f6bbf36b7d702eff096e36001.gif]
لینک مرجع