انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: ادامه روز شمار انقلاب
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
با سلام خواهيد بخشيد كه سايز روز شمارهارا كوچك نكردم ومجبوريد بقيه را ارسال مطالعه نمائيد .
لینک مرجع