انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: ادامه روز شمار انقلاب
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
: Heart: يادباد آن دوران همدلي دوراني كه جلو تانك ها دسته جمعي مي ايستاديم وهمگي يكدل ويك صدا شعار آزادي سر مي داديم ، يادباد آن روشن كردن آتش ها برا ي خنثي نمودن گاز هاي اشك آور ، ودويدنها در كوچه ها وپس كوچه ها تااز رگبارهاي مسلسلها جان سالم در ببريم ياد باد .يادباد
لینک مرجع