انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: نفرتم را بر یخ می نویسم...
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.

حمید محمدپور

[تصویر: cyc1exkstl6i8tx8v2qe.jpg]
لینک مرجع