انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: شبيه خواني قسمت اول
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.
مراسم شبيه خواني قسمت اول(حضرت علي اكبر) با استقبال خوبي برگزار شد
برگزاري قسمت هاي بعدي به اطلاع عزيزان خواهد رسيد.
لینک مرجع