انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: لغت نامه روستا
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.

لغت نامه روستا

موضوعها

  1. *گروه ترویج لُغات محلّي* (5 پاسخ)
لینک مرجع