انجمن گفتگوی روستای روچی

نسخه کامل: طرح بهسازی
شما در حال مشاهده نسخه ساده می باشید. نمایش نسخه کامل با قالب بندی و فرمت مناسب.

طرح بهسازی

صفحه ها: 1 2

موضوعها

 1. طرح بهسازی از نقشه تا اجرا ....؟؟ (2 پاسخ)
 2. افتتاح طرح بهسازی (0 پاسخ)
 3. ادامه طرح بهسازی روستا (1 پاسخ)
 4. ادامه طرح بهسازی (2 پاسخ)
 5. وقتی طرح بهسازی شروع شد!!!! (8 پاسخ)
 6. بلاخره مسئولین سرسره به روست آوردند (4 پاسخ)
 7. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟؟!!! (0 پاسخ)
 8. ادامه طرح بهسازی با ماشین آلات راهسازی (2 پاسخ)
 9. کی باید تاوان اشتباه مسئولین را بدهد (0 پاسخ)
 10. برای حفظ بزرگترین و کهنترین درخت ایران نقشه طرح هادی تغییر کرد (0 پاسخ)
 11. مردم چه گناهی کردند که ..... (0 پاسخ)
 12. عکسهایی از ادامه طرح بهسازی روستا (0 پاسخ)
 13. بزرگترین مانع بر سر راه ادامه طرح بهسازی (2 پاسخ)
 14. ادامه طرح بهسازی روستا (3 پاسخ)
 15. چهار عکس متفاوت از کوچه های روستا (0 پاسخ)
 16. عکسهایی از ادامه طرح بهسازی وبارندگی های اخیر روستا (0 پاسخ)
 17. ادامه طرح بهسازی روستا (1 پاسخ)
 18. ادامه طرح بهسازی (1 پاسخ)
 19. ادامه طرح بهسازی جدید جدید (0 پاسخ)
 20. ادامه طرح بهسازی (0 پاسخ)
 21. ادامه طرح بهسازی (1 پاسخ)
 22. عکسهایی جدید از ادامه طرح بهسازی روستا (0 پاسخ)
 23. پیشرفت بهسازی باامدن پیمانکار جدید (2 پاسخ)
 24. عکسهایی جدید از ادامه طرح بهسازی روستا (2 پاسخ)
 25. چند عکس ازبهسازی مسجد جامع!! (0 پاسخ)
 26. پایان چند سال انتظار (2 پاسخ)
 27. اجرای طرح بهسازی در هاله ای از ابهام (9 پاسخ)
 28. تخریب خانه های ارواح کمک شایانی به طرح بهسازی خواهد نمود (3 پاسخ)
 29. شروع آسفالت کشی جاده ی رهن-روچی (12 پاسخ)
 30. آسفالت جاده ی رهن_روچی به طول ده کیلومتر (4 پاسخ)
صفحه ها: 1 2
لینک مرجع